Jaké jsou podmínky leasingu?

Leasing patří k neoblíbenějším nástrojům ke koupi movitých věcí, především automobilů. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, můžete si přesto jednoduše pořídit nový nebo ojetý vůz. Přečtěte si co to vlastně leasing je, jaké jsou jeho podmínky, jeho rizika, výhody a nevýhody nebo jaké náležitosti potřebujete k podpisu smlouvy.

Obecně o leasingu

Leasing je dlouhodobý finanční pronájem movité věci, kdy zakoupený předmět je po celou dobu předmětem leasingové společnosti a teprve po uhrazení odkupní ceny přechází vlastnictví na klienta.

Při nákupu vozidla leasingová společnost za vás uhradí většinu kupní ceny, ale akontaci tzv. zvýšenou první splátku platíte sami. Půjčenou částku platíte s předem daným úrokem po dobu dohodnutou v leasingové smlouvě.

Pravděpodobné je, že součástí leasingové smlouvy bude i pojištění, které budete muset také hradit. Je to způsob, jak si leasingová společnost chrání svůj majetek.

Druhy leasingu

V České republice jsou nabízeny dva druhy leasingu – finanční a operativní. Tyto typy se liší ve způsobu úpravy vlastnických práv po ukončení leasingové smlouvy.

Operativní leasing

Po ukončení leasingu předmět zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. Doba trvání leasingové smlouvy může být libovolná. Při uzavření smlouvy se sjednává předpokládaný kilometrový doběh, po jeho najetí se vůz vrací prodejci. Tento finanční produkt je určený zejména pro společnosti, kterým umožňuje rychlou obměnu vozového parku.

Finanční leasing

V tomto případě leasingová smlouva obsahuje předkupní právo a po splacení půjčené částky se předmět stává vlastnictvím klienta. Je vhodný zejména pro koupi osobních a užitkových vozidel. Leasing na auto se řadí mezi nejoblíbenější nákupy vozu na splátky.

Jak leasing probíhá?

Nejdříve je nutné domluvit si kontakt s leasingovou společností a předložit základní informace a příslušné podklady. Následně proběhne prověřování informací ze strany společnosti a představení alternativních modelů leasingových splátek.

Pokud splníte všechny podmínky pro získání leasingové smlouvy a domluvíte se na splátkovém kalendáři, dojde k uzavření leasingové smlouvy a kupní smlouvy s dodavatelem předmětu leasingu.

Poté můžete využívat automobil a zároveň ho musíte splácet. Po splacení sjednané částky dochází k ukončení leasingové smlouvy. Leasing na auto končí přesunutím vlastnických práv z leasingové společnosti na nového majitele vozu.

Co potřebujete k uzavření leasingové smlouvy?

Předložit požadované dokumenty musí fyzická osoba, stejně jako živnostník či zástupce obchodní firmy.

Jako soukromá fyzická osoba musíte předložit:

 • občanský průkaz a druhý doklad totožnosti – pas, rodný list
 • doklad o současném zaměstnání a zaměstnavateli
 • potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu
 • počet vyživovaných osob
 • souhlas manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy

Jako podnikající fyzická osoba musíte doložit:

 • doklad o registraci
 • živnostenský list a jeho kopii nebo koncesní listinu, doklad o přidělení IČ
 • občanský průkaz
 • daňová přiznání

Jako zástupce právnické osoby musíte navíc předložit:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • účetní závěrky

Jak se leasingové splátky kalkulují?

Do výpočtu leasingových splátek se zahrnuje pořizovací cena, která musí být doložena kupní smlouvou nebo fakturou. Dále tam vstupuje interval splácení, který může být měsíční, kvartální, pololetní nebo roční. Zahrnuje se sem i první navýšená splátka a úroková sazba. Ta se odvíjí od podmínek, které vám leasingová společnost nabídne.

Jaké jsou tedy výhody a nevýhody leasingu?

Výhody:

 • získáte ho rychleji než úvěr
 • riziko inflace nese leasingová společnost
 • daňové výhody u podnikatelů

Nevýhody:

 • omezená vlastnická práva po dobu pronájmu
 • délka splácení je daná zákonem
 • vysoké penále za vypovězení smlouvy