Jak bojovat s vlhkým zdivem?

S vlhkostí bojuje velké množství domácností. S vlhkým zdivem se nejčastěji musejí vypořádávat staré domy, které mají nevhodnou hydroizolaci nebo izolace zcela chybí. Jaké jsou možnosti v boji s vlhkým zdivem? To jsem sepsali v následujícím článku.

Nejčastější příčiny vlhkého zdiva

  • zanedbaná údržba objektu nebo změna jeho užívání – netopí se, nevětrá se
  • porucha vodovodních instalací, prasklé potrubí
  • nekvalitní izolace
  • izolace zcela chybí

Nechte to na odborníkovi

Sanace vlhkého zdiva a celkově tak snížení vlhkosti zdiva nad terénem, ale i v suterénu je možní několika metodami. Vhodná metoda se vždy volí podle aktuálního stavu, příčiny a také materiálu. Vždy je dobré využít pomoci a služeb odborníků, kteří nejen odhalí příčinu, ale také doporučí vhodnou metodu, kterou kvalitně aplikují.

HW- systém 100% účinná metoda

Jedná se o nejúčinnější metodu se 100% účinkem a také bez možnosti porušení statiky objektu. Touto metodou se dosáhne výrazného a trvalého snížení vlhkosti, a to nejen u podzemní části, ale i té nadzemní.
Co to je HW-systém? Jedná se o rakouský patent, který je založený na zarážení vlnitých izolačních nerezových desek, které jsou z tvrzené ušlechtilé oceli, do zdiva. Desky (plechy) se zarážejí strojně s frekvencí cca 1300 úderů za minutu.

Díky tomu odpadá podřezávání vlhkého zdiva a je vždy dokonale zaručeno zachování statiky celého objektu a nedochází k žádnému vedlejšímu poničení zdiva. Důležité je, zvolit správnou desku. Její výběr vždy záleží na tloušťce zdiva. Desky se navzájem překrývají o 5 – 8 cm. To zajistí nepropustný a nerezavějící uzávěr.

To vše vede k maximální izolaci vlhkého zdiva vybraného objektu. Výhodou desek, je také hrot, který projde přes jakékoliv překážky, které by se ve zdivu objevily. Další výhodou je, že je potřebný přístup pouze z jedné strany objektu.

Sanace, izolace zdiva řetězovou pilou

Jednou z možností, jak se zbavit vlhkosti je podřezat cihelné zdivo. K tomu se využívá řetězová nebo lanová pila. Zdivo se podřezává v maltové spáře po přibližně metrových úsecích. Do vytvořené mezery ve spáře se pak vkládají izolační folie. Následně se natlučou plastové pevnostní klíny, které zabrání sesedání. Poté se mezera vyplní maltou.

Podsekání zdiva

Podsekání zdiva se nejvíce uplatňuje u kamenného a smíšeného zdiva. zdivo se po malých úsecích postupně vybourává, poté se vyrovná podklady a vloží se izolace. Zeď se pak opět zazdí a vyrovná.

Moderní chemická injektáž

Chemická injektáž v mnoha případech nahrazuje straší a pracnější metody sanace vlhkého zdiva. Aplikace probíhá tak, že se do vytvořených otvorů napustí chemikálie, která pronikne do pórů zdiva. Díky tomu se vytvoří souvislá nasycená vrstva, která má hydroizolační účinky.

Elektroosmóza

Tato moderní metoda využívá principu aktivní nebo pasivní elektroosmózy. Jednoduše řečeno dojde k vytvoření elektrického pole, které působí na molekuly vody a díky tomu se zabrání vzlínání vody. Vodě je pak nazpátek odváděná do země pomocí systému elektrod. Metoda je tedy závislá na přívodu elektřiny. V některých případech se jedná o jedinou možnost, většinou u podzemních sklepních prostor.